EKONOMİSTLER PLATFORMU

İNOFİNANS Projesi, Türkiye’yi gelecek yüzyıla taşıyacak internet ve teknoloji girişimlerinin sac ayaklarından biri olan finansal desteklerin geliştirilmesi, güçlenmesi amacıyla Ekonomistler Platformu, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Bilgiyi Ticarileştirme Vakfı tarafından başlatılan ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteği ile hayata geçirilmiş bir projedir.

Proje kapsamında Türkiye Girişimcilik Ekosisteminin gelişimi için çalıştaylar ve webinarlar gibi faaliyetler gerçekleştirilecek, e-dergi, eğitim videoları ve raporlar gibi görsel ve basılı yayınlar hazırlanacaktır.